Статут учнівського самоврядування

Протокол зборів учнівського самоврядування

Емблема

Одним із принципів виховання в училищі є поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю учнів. Учнівське самоврядування було створено з метою формування та розвитку соціальноактивної особистості з почуттям національної свідомості, вирішення спільних проблем, надання допомоги іншим, а також потребою учнів у визнанні, лідерстві, бажанні брати участь у суспільному житті училища.

Завдання самоврядування: виявлення індивідуальних особливостей учнів, розвиток творчих здібностей, вільне і відповідне самовираження. Основним призначенням самоврядування є виховання в учнів свідомої громадянської позиції , їх підготовка до активної участі у демократичному управлінні суспільством, участь у прийнятті рішень разом з дорослими, формування поваги до різних поглядів.

Учнівське самоврядування – добровільна організація учнів навчального закладу, яка забезпечує право і надає можливість в межах Статуту здійснювати регулювання і управління справами, які належать до їхньої компетенції та в інтересах учнів навчального закладу.

Учнівське самоврядування – це ефективна форма підготовки суспільством свого гідного і прогресивного майбутнього.