ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

ПЛАН-ГРАФІК ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ПЛАН-ГРАФІК ЧЕРГОВОЇ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів

Типове положення про атестацію педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників – це комплексна оцінка професійної діяльності вчителя, визначення його відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації.
Мета атестації:
• активізація творчої професійної діяльності вчителя;
• стимулювання безперервної фахової та загальної освіти;
• підвищення відповідальності педагогічних працівників за результати навчання і виховання учнів.
• забезпечення соціального захисту педагогів.
Об’єкти перевірки під час атестації педагогів:
• рівень професійної компетентності;
• досягнення учнів і педагога (участь в олімпіадах, конкурсах тощо);
• методика викладання;
• загальнокультурний рівень;
• навчально-методична робота;
• соціально-психологічна підготовка, та моральні якості.
Атестація спрямована на оцінку досягнень педагогічного працівника у його діяльності, на заохочення його успіхів у справі освіти, виховання і розвитку учнів.
Атестація для педпрацівників стає перевіркою їх особистісного зростання, можливістю поділитися з колегами своїми здобутками та є іспитом на компетентність.
Процес організації та здійснення атестації у ПТУ №33 смт Великий Березний відбувається відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників та інших нормативно-законодавчих актів.
Основними принципами атестації є колегіальність та відкритість, доброзичливе ставлення до педагогічного працівника та об'єктивність оцінювання його педагогічної діяльності. Атестаційна комісія організовує та проводить заходи щодо комплексної та об’єктивної оцінки професійної діяльності педагогічних працівників, підвищення їх відповідальності за свої результати. На засіданнях методичної комісії заслуховуються творчі звіти, вивчаються методичні розробки з питань організації навчально-виробничого процесу, які в кінцевому результаті розкривають досвід роботи педагогічного працівника.
За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання.